English
 Xana.

                                            XANDRIA SNOW WHITE OLGIS
                          (CH O’Stin New Style Olgis X  CH Noble Maiden Olgis)

                                                  
         born 05.12.2016
       


                                                      


PEDIGREE

GALLERY
05.09.2017© olgis.org.ua  
Web Development — «ArtDesign»